Wat is FIAT?

FIAT geld is fiduciair geld. Dit betekent dat het de waarde niet ontleent is aan de materie waarvan het gemaakt is, maar aan het vertrouwen dat er goederen en diensten mee gekocht kunnen worden. Als je bijvoorbeeld kijkt, naar een briefje van € 100,- dan is het papier zelf geen € 100,- waard. Wij hebben de afspraak dat dit stuk papier een waarde heeft van 100 euro en vertrouwen er op dat iedereen deze afspraak nakomt.

Bij cryptocurrency, zoals Bitcoin, is dat anders. Iedere cryptocurrency heeft een bepaalde waarde, die wordt bepaald door vraag en aanbod op de markt. Als er meer vraag is dan aanbod, zal de prijs stijgen. Is er meer aanbod dan vraag, dan zal de prijs dalen. De waarde van cryptocurrency verandert dus constant.